Αρχική
Ιστορικό Ίδρυσης
Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Πανελλήνια Συνέδρια
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία & Εγγραφές
Βιβλιοθήκη
  Χαιρετισμός Προέδρου

Η Ένωση Αστικολόγων (ΕΝ. ΑΣ.), που ιδρύθηκε το 1995, είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της νομικής θεωρίας και πράξης στο πεδίο του αστικού δικαίου. Αυτό απαιτεί παρακολούθηση της εξέλιξης της πράξης, επεξεργασία και κριτική του νομοθετικού έργου και της νομολογίας, παρακολούθηση της αντίστοιχης νομικής πράξης και θεωρίας στην αλλοδαπή και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμβάθυνση στην επιστήμη του Αστικού Δικαίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πάγιες επιταγές της δικαιοσύνης και στις απαιτήσεις των καιρών.

Η επίτευξη των ως άνω στόχων επιχειρείται ιδίως με επιστημονικές συζητήσεις των μελών της ΕΝ. ΑΣ. σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδων και συνεδρίων σε όλη την Ελλάδα, με την οργάνωση και διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων, με δημοσιεύματα, καθώς επίσης με τη συνεργασία με άλλους επιστημονικούς συλλόγους και οργανισμούς και με επιστήμονες του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΝ. ΑΣ. έχει διοργανώσει έως σήμερα σε πολλές πόλεις της χώρας εννέα πανελλήνια συνέδρια και περίπου εκατό επιστημονικές εκδηλώσεις με θεματικές από τον ευρύτερο χώρο του αστικού δικαίου, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται επιστημονικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις με τη συνεργασία των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων.

Ευελπιστούμε ότι ο νομικός κόσμος της χώρας θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, που αποσκοπεί να φέρει όσο γίνεται περισσότερους νομικούς της χώρας μας σε γόνιμη επαφή με τα σύγχρονα προβλήματα του αστικού δικαίου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων (ΕΝ.ΑΣ.)
Γιάννα Καρύμπαλη – Τσίπτσιου
 
 

 
 
  © 2005 ΕΝ.ΑΣ. All rights reserved. Δήλωση περί μη ευθύνης