Αρχική
Ιστορικό Ίδρυσης
Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Πανελλήνια Συνέδρια
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία & Εγγραφές
Βιβλιοθήκη
  Χαιρετισμός Προέδρου

Η Ένωση Αστικολόγων (ΕΝ.ΑΣ.) ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο, που έχει ως στόχο την καλλιέργεια της νομικής θεωρίας και πράξης στο πεδίο του αστικού δικαίου. Τούτο απαιτεί παρακολούθηση των νομολογιακών εξελίξεων, κριτική αξιολόγηση του νομοθετικού έργου και των αποφάσεων των δικαστηρίων της χώρας, διαρκή ενημέρωση για τις αντίστοιχες εξελίξεις της νομικής πράξης και θεωρίας στην αλλοδαπή και, ιδίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμβάθυνση στην επιστήμη του Αστικού Δικαίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πάγιες επιταγές της δικαιοσύνης και στις απαιτήσεις των καιρών.

Η επίτευξη των ως άνω στόχων επιχειρείται με επιστημονικές συζητήσεις των μελών της ΕΝ.ΑΣ. σε τακτά χρονικά διαστήματα, με τη διεξαγωγή ημερίδων και συνεδρίων σε διάφορες πόλεις της χώρας, σε συνεργασία και με τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους, με τη διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων, με δημοσιεύματα, καθώς και με τη συνεργασία της Ένωσης με άλλους επιστημονικούς φορείς και με επιστήμονες του εξωτερικού.

Στην παραπάνω κατεύθυνση, η ΕΝ.ΑΣ. έχει διοργανώσει έως σήμερα, σε πολλές πόλεις της χώρας, δώδεκα πανελλήνια συνέδρια και εκατόν εξήντα περίπου επιστημονικές εκδηλώσεις σε θεματικές που κινούνται στον ευρύτερο χώρο του αστικού δικαίου.

Ευελπιστούμε ότι ο νομικός κόσμος της χώρας θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της Ένωσης για συμμετοχή σε γόνιμο διάλογο επί των εξελίξεων του αστικού δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων (ΕΝ.ΑΣ.)
Καλλιόπη Χριστακάκου – Φωτιάδη
 
 

 
 
  © 2005 ΕΝ.ΑΣ. All rights reserved. Δήλωση περί μη ευθύνης