Αρχική
Ιστορικό Ίδρυσης
Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Πανελλήνια Συνέδρια
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία & Εγγραφές
Βιβλιοθήκη
  Ιστορικό Ίδρυσης

Η Ένωση Αστικολόγων (ΕΝ. ΑΣ.) ιδρύθηκε το 1995 και είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της νομικής θεωρίας και πράξης στο πεδίο του αστικού δικαίου. Αυτό απαιτεί παρακολούθηση της εξέλιξης της πράξης, επεξεργασία και κριτική του νομοθετικού έργου και της νομολογίας, παρακολούθηση της αντίστοιχης νομικής πράξης και θεωρίας στην αλλοδαπή και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμβάθυνση στην επιστήμη του Αστικού Δικαίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πάγιες επιταγές της δικαιοσύνης και στις απαιτήσεις των καιρών.

Μέλη της ΕΝ. ΑΣ. είναι δικαστικοί λειτουργοί, καθηγητές των Νομικών Σχολών της xώρας, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι. Πρόεδροι της υπήρξαν: ο ομ. Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Απόστολος Γεωργιάδης, ο ομ. Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Μιχάλης Σταθόπουλος, ο ομ. Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιος Καλλιμόπουλος, ο καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Πάνος Κορνηλάκης, ο ομ. καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Φίλιππος Δωρής, ο πρώην Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και ομ. Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Καράκωστας, ο ομ.καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Λαδάς και η Kαθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δήμητρα Παπαδοπούλου - Κλαμαρή.

Σήμερα το Δ.Σ. της Ένωσης Αστικολόγων αποτελείται από τους:

α) Γιάννα Καρύμπαλη – Τσίπτσιου, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πρόεδρο),

β) Καλλιρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θράκης (Αντιπρόεδρο),

γ) Καλλιόπη Χριστακάκου – Φωτιάδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Γενικό Γραμματέα),

δ) Αικατερίνη Φουντεδάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ειδικό Γραμματέα),

ε) Δημήτριο Λιάππη, Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ταμία),

στ) Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μέλος),

ζ) Ανθή Πελλένη - Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος),

η) Αθανάσιο Κουτρομάνο, Επίτιμο Πρόεδρο Αρείου Πάγου (Μέλος) και

θ) Γεώργιο Παπαγεωργίου, Εφέτη (Μέλος).

Η ΕΝ. ΑΣ. απέκτησε νομική προσωπικότητα με την υπ. αριθμ. 3647/95 απόφαση του ΠολΠρωτΑθηνών, περίληψη της οποίας καταχωρίσθηκε στην εφημερίδα "Εστία" (17.10.95) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (20.10.95). Το σωματείο ενεγράφη στο Βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ. 20552/24.10.95.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού "σκοπός της Ενώσεως είναι η συνεργασία των ασχολούμενων με τη θεωρητική επεξεργασία του αστικού δικαίου και των μετεχόντων στην πρακτική εφαρμογή του, για την περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργεια του δόγματος και της επιστήμης του αστικού δικαίου, την παρακολούθηση του νομοθετικού έργου, όπως και την υποβοήθηση σ' αυτό".

Κατά το άρθρο 3 του Καταστατικού "η εκπλήρωση του κατά το αρ. 2 του παρόντος Καταστατικού σκοπού της Ενώσεως θα επιδιωχθεί ιδίως με περιοδικές συγκεντρώσεις των μελών, για τη συζήτηση ζητημάτων αστικού δικαίου γενικότερου θεωρητικού ή πρακτικού ή επίκαιρου ενδιαφέροντος, αναγομένων είτε στο ισχύον, είτε στο θετέο δίκαιο, με διαλέξεις, ομιλίες, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, με την επικοινωνία και τη συνεργασία με σωματεία ή ενώσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, όπως επίσης και με εξέχοντες επιστήμονες του εξωτερικού".

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΝ. ΑΣ. έχει διοργανώσει έως σήμερα σε πολλές πόλεις της χώρας εννέα πανελλήνια συνέδρια και περίπου εκατό επιστημονικές εκδηλώσεις με θεματικές από τον ευρύτερο χώρο του αστικού δικαίου. Ήδη, προγραμματίζονται επιστημονικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις με τη συνεργασία των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων.

Στο ίδιο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η επιστημονική συμμετοχή της ΕΝ. ΑΣ. στην έκδοση του περιοδικού Digesta από το Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τη δημοσίευση σε αυτό των εισηγήσεων των επιστημονικών εκδηλώσεων της Ενώσεώς μας, καθώς και η δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας της ΕΝ. ΑΣ. στο Διαδίκτυο.

Ευελπιστούμε ότι ο νομικός κόσμος της χώρας θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, που αποσκοπεί να φέρει όσο γίνεται περισσότερους νομικούς της χώρας μας σε γόνιμη επαφή με τα σύγχρονα προβλήματα του αστικού δικαίου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
 
Σύνθεση Τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου
 
Προγενέστερα Διοικητικά Συμβούλια
Οι προγενέστερες συνθέσεις του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Αστικολόγων καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τα μέλη της.
 
 

 
 
  © 2005 ΕΝ.ΑΣ. All rights reserved. Δήλωση περί μη ευθύνης