Αρχική
Ιστορικό Ίδρυσης
Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Πανελλήνια Συνέδρια
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία & Εγγραφές
Βιβλιοθήκη
  Ιστορικό Ίδρυσης

Η Ένωση Αστικολόγων (ΕΝ.ΑΣ.) ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο, που έχει ως στόχο την καλλιέργεια της νομικής θεωρίας και πράξης στο πεδίο του αστικού δικαίου. Τούτο απαιτεί παρακολούθηση των νομολογιακών εξελίξεων, κριτική αξιολόγηση του νομοθετικού έργου και των αποφάσεων των δικαστηρίων της χώρας, διαρκή ενημέρωση για τις αντίστοιχες εξελίξεις της νομικής πράξης και θεωρίας στην αλλοδαπή και, ιδίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμβάθυνση στην επιστήμη του Αστικού Δικαίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πάγιες επιταγές της δικαιοσύνης και στις απαιτήσεις των καιρών.

Ειδικότερα, η ΕΝ.ΑΣ. απέκτησε νομική προσωπικότητα με την υπ’ αριθμόν 3647/1995 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη της οποίας καταχωρίσθηκε στην εφημερίδα “Εστία” (17.10.1995) και στο “Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών” (20.10.1995). Το σωματείο ενεγράφη στο Βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 20552/24.10.95.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, σκοπός της Ένωσης είναι «η συνεργασία των ασχολούμενων με τη θεωρητική επεξεργασία του αστικού δικαίου και των μετεχόντων στην πρακτική εφαρμογή του, για την περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργεια του δόγματος και της επιστήμης του αστικού δικαίου, την παρακολούθηση του νομοθετικού έργου, όπως και την υποβοήθηση σ' αυτό».

Εξάλλου, κατά το άρθρο 3 του Καταστατικού, η εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού «θα επιδιωχθεί ιδίως με περιοδικές συγκεντρώσεις των μελών, για τη συζήτηση ζητημάτων αστικού δικαίου γενικότερου θεωρητικού ή πρακτικού ή επίκαιρου ενδιαφέροντος, αναγομένων είτε στο ισχύον, είτε στο θετέο δίκαιο, με διαλέξεις, ομιλίες, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, με την επικοινωνία και τη συνεργασία με σωματεία ή ενώσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, όπως επίσης και με εξέχοντες επιστήμονες του εξωτερικού».

Υλοποιώντας τους στόχους της, η ΕΝ.ΑΣ. έχει διοργανώσει έως σήμερα, σε πολλές πόλεις της χώρας, δώδεκα πανελλήνια συνέδρια και εκατόν εξήντα περίπου επιστημονικές εκδηλώσεις σε θεματικές που κινούνται στον ευρύτερο χώρο του αστικού δικαίου.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται αφενός η επιστημονική συμμετοχή της ΕΝ.ΑΣ. στην έκδοση του περιοδικού Digesta από το Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου δημοσιεύονται και εισηγήσεις των επιστημονικών εκδηλώσεων της Ένωσης, αφετέρου η δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας της ΕΝ.ΑΣ. στο Διαδίκτυο.

Διατελέσαντες Πρόεδροι:

 • Απόστολος Γεωργιάδης, (ήδη) επίτιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

 • Μιχάλης Σταθόπουλος, (ήδη) επίτιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και διατελέσας Υπουργός Δικαιοσύνης.

 • Γεώργιος Καλλιμόπουλος, (ήδη) ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

 • Παναγιώτης Κορνηλάκης, (ήδη) ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

 • Φίλιππος Δωρής, (ήδη) ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

 • Ιωάννης Καράκωστας, (ήδη) ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και διατελέσας Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ.

 • Παναγιώτης Λαδάς, (ήδη) ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και διατελέσας Αντιπρύτανης του ΑΠΘ.

 • Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

 • Γιάννα Καρύμπαλη – Τσίπτσιου, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ.

 • Καλλιρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του ΔΠΘ.  Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστικολόγων σήμερα:

  α) Καλλιόπη Χριστακάκου – Φωτιάδη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρόεδρος),

  β) Αικατερίνη Φουντεδάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(Αντιπρόεδρος),

  γ) Λάμπρος Κιτσαράς, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θράκης (Γενικός Γραμματέας),

  δ) Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ειδικός Γραμματέας),

  ε) Γεώργιος Λέκκας, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ταμίας),

  στ) Δέσποινα Κλαβανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μέλος),

  ζ) Ζαφείριος Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος),

  η) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Επίτιμος Πρόεδρος Αρείου Πάγου (Μέλος) και

  θ) Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης (Μέλος).

   
   
  Σύνθεση Τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου
   
  Προγενέστερα Διοικητικά Συμβούλια
  Οι προγενέστερες συνθέσεις του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Αστικολόγων καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τα μέλη της.
   
   

 •  
   
    © 2005 ΕΝ.ΑΣ. All rights reserved. Δήλωση περί μη ευθύνης