Αρχική
Ιστορικό Ίδρυσης
Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Πανελλήνια Συνέδρια
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία & Εγγραφές
Βιβλιοθήκη
  Επικοινωνία & Εγγραφές
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 33, Τ.Κ. 10680, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. Γραμματείας: 6944832844, 6947903838
Τηλ. Προέδρου: _____________
Fax Γραμματείας:
Email: info@enas.gr
Web: http://www.enas.gr
 
Νέες εγγραφές
Ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της Ένωσης Αστικολόγων; Παρακαλούμε κατεβάστε τη φόρμα, συμπληρώστε τη και στείλτε τη στο νούμερο fax __________ ή μέσω e-mail στο info@enas.gr.
 
Φόρμα σε μορφή pdf»
 
Φόρμα σε μορφή word»

Προϋποθέσεις Εγγραφής
Μέλος της Ενώσεως δύναται να είναι όποιος ασχολείται με τη μελέτη και την εφαρμογή του αστικού δικαίου ή των συγγενών κλάδων, εφόσον είναι ή διατέλεσε:
 
(α) Μέλος ΔΕΠ ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου με αντικείμενο διδασκαλίας νομικό μάθημα και ιδίως αστικό δίκαιο,
(β) Δικηγόρος ή συμβολαιογράφος με 5ετή τουλάχιστον πραγματική άσκηση του λειτουργήματος,
(γ) Διδάκτορας της Νομικής,
(δ) Δικαστικός Λειτουργός,
(ε) Νομικός Σύμβουλος, Πάρεδρος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
 
και εφόσον έχει επιδείξει ενδιαφέρον για τους σκοπούς της Ενώσεως και τη μελέτη και την εφαρμογή του αστικού δικαίου.
 
(Άρθρο 4 § 2 Καταστατικού)  
 

 
 
  © 2005 ΕΝ.ΑΣ. All rights reserved. Δήλωση περί μη ευθύνης